Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU [Methods of automatically adjusting the retirement age to life expectancy in the EU countries]. / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-220-6

[ Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Monografie předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemsku, Itálii a na Slovensku. Na základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku, jak postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální rizika takového mechaniČzmu a na základě "best practices" ze zkoumaných zemí navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku.
 
Anotace v angličtině:  The monograph discovered detailed mechanism and processes of automatically adjusting the retirement age to life expectancy in Denmark, the Netherlands, Italy and Slovak Republic. The project determines recommendation for the Czech Republic according to information found out. The Research Institute for Labour and Social Affairs recommends implementation of automatically adjusting the retirement age to life expectancy to the Czech pension legislation. The project provides with information about potential risks of such automatically adjusting mechanism and subject to "best practicesö proposes the appropriate solution for the Czech Republic.
Klíčová slova: zab. důchodové; přizpůsobení důchodového věku; komparace mezinárodní; naděje dožití

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; adjusting of the retirement age; international comparison; life expectancy
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC206/2013 Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT