Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné [Methods of the pension contribution cap definition]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 63 s. - ISBN 978-80-7416-222-0

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt mapuje nastavení institutu maximálního vyměřovacího základu v evropČských zemích, Kanadě a Spojených státech. Shromážděné poznatky podrobuje komparativní analýze a na jejím základě formuluje doporučení pro Českou republiku. Řešitel doporučuje, aby zákonná definice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné nevybočovala z intervalu mezi 300 a 500 % průměrné mzdy v ekonomice. Zároveň doporučuje, aby Česká republika do vyjasnění budoucího směřování systému důchodového zabezpečení zachovala současné znění legislativní úpravy maximálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové zabezpečení.
 
Anotace v angličtině:  The project maps presence of pension contributions cap in European countries, Canada and the United States. The paper provides comparative analysis of data collected and formulates recommendations for the Czech Republic. Based on the evidence collected, the authors recommend to define the pension contribution cap at interval of 300 and 500 percent of the average wage in the Czech Republic. They also recommend that the Czech Republic should avoid changing current legal definition of the contribution cap until the long term goals of the Czech pension policy are clarified.
Klíčová slova: reforma důchodová; komparace důchodového zabezpečení; odvody na důchodové zabezpečení

Klíčová slova v angličtině: comparison of pension systems; pension contributions; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC208/2013 Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT