Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod [Minimum conditions for old-age pension entitlement]. / Martin Holub, Milan Šlapák - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 67 s. - ISBN 978-80-7416-221-3

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Externí odkaz
Anotace:  Projekt přináší přehled nastavení minimálních podmínek pro získání nároku na důchod v evropských zemích, Kanadě a Spojených státech a podrobuje shromážděné poznatky komparativní analýze. Na základě výsledků řešitel doporučuje zvážit zavedení univerzálního schématu garantujícího minimální příjem ve stáří bez ohledu na účast v důchodovém pojištění. Dále ve třech variantách předkládá možnosti změny úpravy institutu minimální doby pojištění v České republice a případnou možnost zavedení institutu plného důchodu.
 
Anotace v angličtině:  The project provides an overview of minimum conditions for pension entitlement in European countries, Canada and the United States and comparative analysis of the evidence collected. Based on the analysis the paper recommends the introduction of a universal pension scheme guaranteeing a minimum income for pensioners, regardless of participation in the pension scheme. Furthermore, the project presents in three variants the possibility of changing the regulation of the minimum period of insurance in the Czech Republic and the potential introduction of the institute full pension.
Klíčová slova: důchod starobní; práva důchodová; reforma důchodová

Klíčová slova v angličtině: old age pension; pension rights; pension reform
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC207/2013 Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT