Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Procesy periodického hodnocení důchodového systému ve vybraných světových zemích [Processes of the periodic evaluation of the pension systems in selected world countries]. / Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 58 s. - ISBN 978-80-7416-227-5

[ Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem výzkumu bylo identifikování Národních hodnotících zpráv důchodových systémů ve vybraných evropských zemích a USA. V některých zemích je hodnocení důchodoČvých systémů prováděno pravidelně, v dalších pak nahodile. Tyto hodnotící zprávy důchodových systémů jsou prováděny buď přímo na základě zákonem stanovené povinnosti, či jako tradice v dané zemi. V mnoha sledovaných zemích byla za účelem vyhotovení takových hodnotících zpráv vytvořena specializovaná instituce. Projekt objasňuje způsoby sestavení takových zpráv, právní ukotvení a procesy vedoucí k sestavení takových zpráv.
 
Anotace v angličtině:  The Research Institute for Labour and Social Affairs identified "National evaluation reports on pension systemsö in selected European countries and USA. In some countries assessments of the pension system are conducted on either a regular or irregular basis. Such assessment reports are provided either according to legislation or simply as a matter of tradition. Moreover, a number of countries have established specialised institutions tasked specifically with producing such assessment reports. The project discovered the methods and processes which lead to the compilation of "national evaluation reportsö.
Klíčová slova: zab. důchodové; srovnání mezinárodní; hodnotící zprávy

Klíčová slova v angličtině: pension scheme; evaluation reports; international comparison
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: DC102/2012 Identifikace procesů směřujících v zemích EU a vybraných zemích mimo EU k periodickému hodnocení stavu důchodového systému v dané zemi a identifikace institucí odpovědných za tento proces
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT