Publikační činnost: 2015
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností [The availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competencies]. / Ladislav Průša, Martin Holub, Milan Šlapák - In: Scientia et Societas : časopis pro společenské vědy a management. - ISSN 1801-7118 - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 163-185 (23 s.).

[ Průša, Ladislav - Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Hodnocení vybavenosti regionů službami sociální péče. Faktory determinující dostupnost sociálních služeb v jednotlivých regionech. Základní teoretická východiska při koncipování sítě sociálních služeb. Vyhodnocení dostupnosti služeb sociální péče v jednotlivých obvodech obcí s rozšířenou působností v roce 2013.
 
Anotace v angličtině:  The aim of this paper is to characterize the availability of social care services in the administrative districts of municipalities with extended competences. These districts were created in 2003 providing social services is a key challenges that these communities providing. The availability of social services in these districts, it was never analyzed. The results indicate that some previously presented conclusions about the availability of social services in the individual regions or districts on the basis of the analysis reconsider.
Klíčová slova: služby sociální; dostupnost sociálních služeb; obce s rozšířenou působností

Klíčová slova v angličtině: social services; availability of social services; municipalities with extended competencies
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Poznámka:  Dostupné 1.3.2016 z: http://www.sets.cz/aktualni-cislo/
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT