Publikační činnost: 2015
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries [The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries]. / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 86 s. - ISBN 978-80-7416-238-1

[ Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína ]

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  The monograph aims to map the topic of the factual and legal definition of that category of persons with disabilities and methods employed to increase the level of protection of such persons in the labour market within the employment systems of selected European countries (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, the United Kingdom and the Czech Republic). The descriptions of systems in individual countries are always divided into three thematic sections. The first section focuses on defining the terms 'disability' and 'person with disability' with regard to employment area. The second section deals with questions concerning how disability is determined for the purposes of employment policy in each of the countries, who is responsible for assessment and which criteria they employ, and which body finally decides on the granting of the status of a person with disability. The third section includes an overview of the key measures and instruments used
in supporting the employment of persons with disabilities and their protection in the labour market.
Klíčová slova: postižení; trh práce; práce-postižení; definice; invalidita; služba posudková; rehabilitace pracovní

Klíčová slova v angličtině: disabled persons; employment support; protection of disabled persons in the labour market; definition of disability; assessment of disability in the field of employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Návaznost: DC413/2014 Analýza věcného a právního vymezení statusu osoby se zdravotním postižením, statusu osoby zdravotně znevýhodněné a způsobu zvýšené ochrany těchto osob na trhu práce v systému zaměstnanosti v některých zemích EU
Pracoviště: VUPSVPOKIS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT