Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi [The analysis of impact the possible introducing of sharing of old-age pension rights between spouses]. / Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 4 (2016), s. 2-5 (4 s.).

[ Šlapák, Milan ]

Anotace:  Článek hodnotí návrh Důchodové komise na zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodu mezi manželi a jako vhodnější alternativu navrhuje zvážení zavedení sdílení důchodových práv podle švýcarského vzoru. Dopady takové reformy následně analyzuje z hlediska dopadu na důchody mužů a žen a z hlediska dopadů na bilanci důchodového účtu České republiky.
 
Anotace v angličtině:  The paper suggests how to introduce the institute of sharing old-age pension rights between spouses in the Czech Republic. A simulation model is used to estimate outcomes of such reform for both: spouses pension benefits and pension system costs. The results show a limited impact of the reform which is related to the existence of reduction limits employed in the pension calculation formula.
Klíčová slova: systém důchodový; reforma důchodová; modernizace důchodového systému

Klíčová slova v angličtině: pension system; pension reform; modernization of pension system
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT