Publikační činnost: 2016
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí [/ Analysis of the social security of the disabled people with "original invalidity"]. / Martin Holub, Milan Šlapák - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 10, č. 5 (2016), s. 15-19 (5 s.).

[ Holub, Martin - Šlapák, Milan ]

Anotace:  Tento článek poskytuje informace o sociálním zabezpečení ve vybraných evropských zemích s ohledem na dlouhodobé zdravotně postižené lidi, jejichž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a kteří z důvodu této invalidity nejsou schopni trvalé výdělečné činnosti. Zaměřuje se na specifickou skupinu lidí, kteří spadají pod českou právní definici "Invalidé z mládí". Analyzuje dávky, na které mají tito lidé nárok v zahraničí (peněžité dávky / věcné dávky), a z které části systému sociálního zabezpečení jsou dávky vypláceny (invalidní pojištění / statní sociální podpora / příjmy životního minima).
 
Anotace v angličtině:  The article provides information on social security in selected European countries with regard to long term disabled people whose disability arose before the age of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income. It is focused on a specific group of people who fall under the Czech legal definition of "Original Invalidity". It analyses benefits to which such people are entitled abroad (benefits in pay/benefits in kind) and from which part of the social security system are benefits paid (disability pension insurance / state social support / subsistence minimum income).
Klíčová slova: zab. sociální; důchod invalidní; invalidé z mládí

Klíčová slova v angličtině: social security; disability pensions; original invalidity
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
T08 - zdravotně postižení občané, zdravotní postižení
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT