Publikační činnost: 2016
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 ľ 2020 [Evaluation of indicators system of the Strategy of social inclusion of the Czech Republic for the years 2014 - 2020]. / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-304-3

[ Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2014. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2014. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; ukazatele

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: DC509/2015 Zhodnocení vývoje situace v oblasti sociálního vyloučení a Strategie sociálního začleňování 2014-20 za rok 2014 podle soustavy indikátorů
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT