Publikační činnost: 2017
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Determinanty odchodu do předčasného důchodu [Early retirement decision determinants]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 11, (2017), s. 10-14 (4 s.).

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Článek identifikuje faktory, které determinují rozhodnutí odchodu do předčasného starobního důchodu v podmínkách České republiky. Dále autoři analyzují relativní význam těchto faktorů ve srovnání s faktory determinujícími odchod do důchodu k věkové hranici odchodu do důchodu a po ní. V tomto kontextu se ukazuje, že ekonomický status osoby a faktor zdraví hrají zásadní roli, analýza však zároveň zdůraznila vazby skupiny faktorů týkající se pracovní situace osoby. Závěry tedy podporují komplexní přístupy důchodové politiky ke zvyšování reálného věku odchodu do důchodu.
 
Anotace v angličtině:  The article identifies early retirement decision determinants in the Czech Republic. Furthermore, the authors analyze the relative importance of these factors as compared to the factors determining retirement decision generally. In this context, it appears that the economic status of a person and a health play a crucial role, but the analysis also stresses the role of a group of factors related to work. Conclusions therefore support complex approaches of pension policy to increasing the real retirement age.
Klíčová slova: zab. důchodové; systém; odchod do důchodu; důchod předčasný

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; early retirement
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT