Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací [Proper system for the assessment of the complexity, responsibility and difficulty of work ]. / Lenka Říhová, Dominik Fojtík - In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208 - Roč. 66, č. 7-8 (2018), s. 41-43.

[ Říhová, Lenka - Fojtík, Dominik ]

Externí odkaz
Anotace:  Spravedlivé odměňování je v současné společnosti často diskutovaným tématem. K posouzení spravedlivého odměňování je nezbytné zaměřit se nejdříve na hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Legislativní rámec problematiky. Aktuální stav výzkumu dané oblasti: příklad dobré praxe.
Klíčová slova: odměňování; hodnocení práce

Klíčová slova v angličtině: remuneration; job evaluation
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Návaznost: DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT