Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 51 s.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodiky je poskytnout uživateli nástroj k testování směrů řešení dalšího rozvoje dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s ohledem na modelování rozhodnutí jedince o odchodu do starobního důchodu. Metodika poskytuje návod práce s datovým souborem pro testování hypotéz o důchodovém chování občanů a postup, jak tento datový soubor rozšiřovat. Nedílnou součástí metodiky je přiložený datový soubor připravený pro další analytickou práci odborných pracovníků ministerstva. Metodika obsahuje demonstraci testování několika hypotéz postavených na základě sekundární analýzy relevantní literatury.
Klíčová slova: metodika certifikovaná; zab. důchodové; odchod do důchodu; načasování; modelování; testování hypotéz

Klíčová slova v angličtině: certified methodology; pension insurance; retirement; timing; modelling; hypothesis testing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Poznámka:  Metodika "Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu" byla certifikována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, osvědčení MPSV ČR o uznání certifikované metodiky č. j. MPSV-2018/53765-402. Metodika byla vytvořena s finanční podporou Technologické agentury České republiky, programu OMEGA, v rámci projektu "Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu" identifikační kód TD03000339
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT