Publikační činnost: 2018
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví [13th International Research Conference on Homelessness]. / Olga Nešporová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 12, č. 5 (2018),

[ Nešporová, Olga ]

Anotace:  V Maďarsku se 21. září 2018 konala konference zaměřená na problematiku bezdomovectví s podtitulem "Sociální a ekonomická integrace bezdomovců". Konference, kterou každoročně pořádá Evropská observatoř bezdomovectví mezinárodní organizace FEANTSA (Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci), letos proběhla na půdě Středoevropské univerzity (CEU). S organizací pomáhal Metropolitní výzkumný institut v Budapešti a budapešťská Nadace přístřeší (Shelter Foundation Budapest).
 
Anotace v angličtině:  A conference focusing on issues surrounding homelessness entitled "The Social and Economic Integration of Homeless Persons" was held in Hungary on 21 September 2018. The conference, held on an annual basis by the European homelessness observatory of the international organisation FEANTSA (the European Federation of National Organisations working with the Homeless), was hosted this year by the Central European University (CEU), and the organisation of the event was supported by the Metropolitan Research Institute in Budapest and the Shelter Foundation Budapest.
Klíčová slova: bezdomovci; bezdomovství; konference mezinárodní; výzkum

Klíčová slova v angličtině: homeless persons; international conference; RESEARCH
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT