Publikační činnost: 2017
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu [Identification of socio-demographic characteristics influencing retirement timing]. / Milan Šlapák, Martin Holub, Ladislav Průša - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 57 s.

[ Šlapák, Milan - Holub, Martin - Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Metodika je návrhem postupu sloužícím k identifikaci sociodemografických (a dalších) charakteristik, na kterých je závislé načasování odchodu do starobního důchodu, s použitím přiloženého datového souboru. Obsahuje i návrh postupu umožňující případné rozšiřování datového souboru odběratelem. Originální datový soubor a dotazník použitý při výzkumu jsou nedílnou součástí metodiky. Přílohou metodiky je také demonstrace možnosti použití navrhovaného postupu a její výsledky.
 
Anotace v angličtině:  The methodology is a proposal for a procedure to identify the socio-demographic (and other) characteristics that depend on the timing of retirement, using the attached data file. It also contains a proposal for a procedure allowing for the possible extension of the data file by the customer. The original data set and questionnaire used in the research are an integral part of the methodology. It is also accompanied by a demonstration of how to use the proposed procedure and its results.
Klíčová slova: systém důchodový; odchod do důchodu; načasování odchodu do důchodu; metodika certifikovaná

Klíčová slova v angličtině: pension system; retirement; retirement timing
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: TD03000339 Faktory určující rozhodnutí o odchodu do důchodu
Pracoviště: VUPSVPSPS Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT