Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce [Individual guaranteed wage levels should also apply to work performed under so-called agreements to complete a job]. / Lenka Říhová - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 15-16 (2 s.).

[ Říhová, Lenka ]

Externí odkaz
Anotace:  Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě dohody o provedení práce či dohody o provedení pracovní činnosti by neměla být určena pouze na základě kalkulace vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy, ale především také na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla přinést plánovaná novela zákoníku práce.
 
Anotace v angličtině:  The amount of financial remuneration for work performed under agreements to complete a job and agreements to perform work should no longer be determined solely on the basis of the calculation of the contribution of the work to the employer and the current level of the minimum wage, but also, principally, on the basis of guaranteed wage levels. This represents a new legislative development to be introduced via a planned amendment to the Labour Code.
Klíčová slova: mzda zaručená; poměr pracovní; dohody; právo pracovní; pracovníci; odměňování; ČR

Klíčová slova v angličtině: guaranteed wage; employment relationship; agreements to complete a job; agreements to perform work; labour law; workers; remuneration; Czech Republic
Klasifikace: T10 - příjmy a mzdy
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT