Publikační činnost: 2019
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 [Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020]. / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 71 s. - ISBN 978-80-7416-349-4

[ Rákoczyová, Miroslava - Sirovátka, Tomáš - Šimíková, Ivana ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
 
Anotace v angličtině:  The project aimed at the complex assessment of the developments in the field of the Strategy of social inclusion 2014-2020, with use of the broad set of the available indicators. Further, international comparison of the selected indicators and identification of the position of the Czech Republic. The assessment was carried for the years 2010-2017. The results were used for the assessment of the Strategy of social inclusion.
Klíčová slova: strategie sociálního začleňování; indikátory

Klíčová slova v angličtině: strategy of social inclusion; indicators
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT