Publikační činnost: 2019
BAV

Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) [Barriers and needs of people at risk of addiction (alcohol, illicit drugs and pathological gambling)]. / Jaromíra Kotíková, Petr Hrouzek, Petr Pavlíček, Artem Vartanyan - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2019. - 43 s.

[ Kotíková, Jaromíra - Hrouzek, Petr - Pavlíček, Petr - Vartanyan, Artem ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Výzkumná aktivita se zaměřila na několik oblastí, které determinují situaci osob se závislostním chováním. Zpráva předkládá souhrnné výsledky prvotního deskriptivního šetření zaměřeného na socioekonomickou situaci klientů zapojených adiktologických služeb realizovaných v České republice a na základě výsledků formuluje doporučení přijetí potřených opatření v této oblasti.
 
Anotace v angličtině:  The research activity focused on several areas that determine the situation of persons with addictive behaviour. The report presents summary results of the initial descriptive survey focused on the socio-economic situation of clients involved in addictological services implemented in the Czech Republic and, on the basis of the results, formulates recommendations for the adoption of the necessary measures in this area.
Klíčová slova: lidé s rizikem závislosti; alkohol; nelegální drogy a patologický hazard; vyloučení sociální

Klíčová slova v angličtině: people at risk of addiction; alcohol; illegal drugs and pathological gambling; social exclusion
Klasifikace: T07 - chudoba, sociální vyloučení, životní úroveň
Návaznost: IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství)
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT