Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Sekundární analýza: rozbor podmínek a charakteristik stávající praxe posuzování stupně závislosti v řízení o příspěvek na péči z hlediska víceoborové spolupráce. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 45 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Z hlediska problematiky víceoborové spolupráce je třeba si nejprve uvědomit, že ne každá činnost, která vyžaduje zapojení více oborů, se tím automaticky stává oblastí víceoborové spolupráce. Vždy je potřeba se na způsob, jakým se do této činnosti jednotlivé obory zapojují, podívat z hlediska dílčích charakteristik způsobu zapojení těchto oborů do provádění dané činnosti. Teprve takovou analýzou lze zjistit, zda se vůbec o víceoborovou spolupráci jedná, případně určit, o jaký typ víceoborové spolupráce jde.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; analýza sekundární

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; secondary analysis
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT