Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Příprava lékařských podkladů pro potřeby posouzení stupně závislosti a role praktických lékařů v příspěvku na péči: Kvalitativní šetření praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 41 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem provedení kvalitativního šetření mezi praktickými lékaři a lékaři pro děti a dorost bylo získat data, která z dosavadních výzkumů týkajících se různých stránek posuzování nároku na příspěvek na péči a faktorů, které ovlivňují stanovení stupně závislosti, zatím nejsou k dispozici. Jedná se o roli praktických lékařů v této oblasti zejména toho, jakým způsobem přistupují k přípravě podkladů pro posudkového lékaře a jak celkově vnímají svůj význam a svoji roli ve vztahu k příspěvku na péči.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; šetření; lékaři praktičtí

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; survey; practitioners
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT