Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Posuzování stupně závislosti v příspěvku na péči: Výstupy z kvantitativního dotazníkového šetření pracovníků agendy příspěvku na péči . / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 81 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Dotazníkové šetření zaměřené na pracovníky agendy PnP bylo provedeno jako jedna z plánovaných výzkumných činností v rámci řešení výzkumného projektu. Dotazníkové šetření bylo koncipováno jako vyčerpávající, tzn., nevytvářeli jsme výběrový soubor z pracovníků agendy PNP, ale naším cílem bylo oslovit všechny pracovníky agendy PnP na všech kontaktních pracovištích v ČR. Dotazníkové šetření bylo zcela anonymně provedeno elektronicky a probíhalo v období 1. 8. ľ 31. 8. 2016 a během této doby byly všem osloveným 1251 pracovníkům zaslány dvě opakované žádosti o vyplnění dotazníku.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; šetření dotazníkové; pracovníci agendy příspěvku na péči; pracovníci sociální

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; questionnaire survey; care allowance agenda staff; social workers
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT