Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Focus Group. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 24 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Na fokusní skupině se sešli zástupci různých zájmových skupin, spolků, platforem a jiných organizací, kteří hájí zájmy a pomáhají lidem s různou formou postižení u dospělých i dětí. Účastníci se sjeli z různých míst ČR, přičemž někteří zastupovali organizace s lokální působností, a někteří organizace, které působí ve více oblastech ČR nebo s působností celostátní. To účastníkům FG mj. umožnilo porovnávat rozdíly v posudkové praxi v různých lokalitách ČR. Cílem dané fokusní skupiny bylo získat a diskutovat zkušenosti účastníků skupiny se současným nastavením posudkové praxe v posuzování nároku na příspěvek na péči z hlediska různých typů zdravotních omezení a životních situací žadatelů o příspěvek na péči a jaké změny jsou žádoucí v posudkové praxi do budoucna.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; skupina fokusní

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; focus groups
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT