Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Rakousko. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 20 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Posudková činnost pro účely dávek dlouhodobé péče (Pflegegeld). Právní normy, které posudkovou činnost řídí. Základní parametry posudkové praxe (jaké nároky se posuzují; podmínky nároku na jednotlivé stupně PnP; pravidla posuzování stupně závislosti na péči; kdo posouzení nároku provádí; vzdělávání a pracovní podmínky posuzujících profesionálů). Co posudek obsahuje a jaká jsou posudková kritéria. Kdo a jak zajišťuje potřebné podklady. Kdo vydává rozhodnutí a o čem se konkrétně rozhoduje. Další parametry posudkové praxe (lhůty, opravné prostředky). Spolupráce. Statistické údaje.
Klíčová slova: příspěvek na péči; posuzování nároku; multidisciplinarita; služba posudková; zákonodárství; řízení o dávky; Rakousko

Klíčová slova v angličtině: care allowance; eligibility assessment; multidisciplinarity; disability assessment; legislation; benefits proceedings; Austria
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT