Publikační činnost: 2016
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Analýza zahraniční posudkové praxe: Slovensko. / Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková, Zuzana Durajová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2016. - 53 s.

[ Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Posudková činnost pro účely poskytování peněžitých příspěvků na kompenzaci těžkého zdravotního postižení a pro účely poskytování sociálních služeb. Peněžitý příspěvek na osobní asistenci. Peněžitý příspěvek na péči. Právní normy, které posudkovou činnost řídí. Základní parametry posudkové praxe. Jaké nároky se posuzují, kdo posouzení nároku provádí. Co posudky obsahují a jaká jsou posudková kritéria. Kdo a jak zajišťuje potřebné podklady. Kdo vydává rozhodnutí a o čem se konkrétně rozhoduje. Další parametry posudkové praxe (lhůty, opravné prostředky). Spolupráce. Statistické údaje.
Klíčová slova: posuzováníso nároku; multidisciplinarita; postižení; dávky sociální; služby sociální; služba posudková; zákonodárství; řízení o dávky; SR

Klíčová slova v angličtině: eligibility assessment; multidisciplinarity; disabled people; social benefits; social services; disability assessment; legislation; benefits proceedings
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT