Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Čínská chřipka ochromila celý svět [The Chinese Flu has paralyzed the World]. / Ladislav PRŮŠA - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 16, č. 2 (2020), s. 1 a 13 (2 strany).

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Autor se svém článku zamýšlí nad možnými důsledky, které bude mít pandemie Covidu-19 a s ní spojená vládní opatření na ekonomický vývoj nejen v ČR, ale na celém světě.
 
Anotace v angličtině:  The author of this article considers the possible consequences, that the Covidu-19 pandemic and related government measures will have on economic development not only in the Czech Republic but throughout the world.
Klíčová slova: COVID-19; stav zdravotní; péče sociálně zdravotní; vývoj ekonomický

Klíčová slova v angličtině: COVID-19; health status; social and health care; economic development
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT