Publikační činnost: 2021
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení [Child custody and maintenance after parental separation according to the results of court proceedings]. / Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ - In: Demografie. - ISSN 0011-8265 - Roč. 63, č. 1 (2021), s. 3-21 (19 stran).

[ HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Tento článek se zabývá výsledky opatrovnických řízení v roce 2018 souvisejících s rozchodem rodičů. V České republice stále přetrvává model, kdy jsou děti po rozchodu rodičů svěřovány do výlučné péče matky a otci je vyměřeno výživné. S věkem dítěte mírně roste zastoupení výlučné péče otce, střídavá péče je nejčastější u dětí ve věku od 4 do 15 let. Tři čtvrtiny soudních řízení doprovází dohoda rodičů, která řízení výrazně zkracuje, odvolání proti rozsudku řízení naopak významně prodlužuje.
 
Anotace v angličtině:  This article examines child custody in 2018 after parental separation in the Czech Republic. In most cases mothers are given sole custody of the children and fathers are responsible for the payment of child maintenance. However, the share of fathers who are awarded sole custody increases slightly with the age of the child and shared custody is more common arrangement in the case of children aged 4 to 15 years. An agreement between parents significantly reduces the duration of court proceedings on this matter.
Klíčová slova: porozchodová péče o děti; výživné; rozchod rodičů; opatrovnické řízení; ČR

Klíčová slova v angličtině: child custody; maintenance; parental separation; court decision; Czech Republic
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče
Poznámka:  ISSN 1805-2991 (Online)
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT