Publikační činnost: 2020
BEC – odborné příspěvky v recenzovaných zahraničních sbornících (konferenční i nekonferenční)

How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged: Evidence from the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: : Labour Market Institutions and Productivity Labour Utilisation in Central and Eastern Europe / Beata WOŹNIAK-JĘCHOREK, Michał PILC. - Abingdon - New York : Routledge, 2020. - ISBN 978-0-367-44428-0. - s. 260-283 (23 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Anotace:  Kapitola se věnuje analýze efektů programů aktivní politiky zaměstnanosti pro znevýhodněné skupiny.
 
Anotace v angličtině:  Chapter aims to evaluate effects of ALMP for disadvantaged groups.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantage groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT