Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

ABC Depistáže : Příručka pro výkon sociální práce na obecních úřadech [ABC of Outreach in Social Work : A Guide for Social Work in Municipal Offices]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2020. - 104 stran - ISBN 978-80-7416-390-6

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem metodické příručky je zejména podpořit provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů poskytuje dosud chybějící metodický návod, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the methodological guide is to support the implementation of outreach in the framework of social work in municipalities by providing social workers of municipal authorities with the still missing methodological instructions on how to implement the outreach, including the subsequent setting of objectives of assistance to citizens in difficult life situations.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; sociální práce na obecních úřadech; metody

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work at municipal offices; methods manual
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-391-3 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT