Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Správa depistáží : Uživatelská příručka (verze 1.1) [Outreach Reports Management : A User Guide]. / Jana HAVLÍKOVÁ, Jna TURČÍNEK - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 52 stran - ISBN 978-80-7416-392-0

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - TURČÍNEK, Jna ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Příručka je určena pro sociální pracovníky, kteří budou využívat nově vytvořenou webovou aplikaci "Správa depistáží", a představuje nástroj pro distanční "zaškolení" v práci s touto aplikací.
 
Anotace v angličtině:  The guide is intended for social workers who will use the newly created web application "Outreach Reports Management", and is a tool for distance "training" in working with this application.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; depistáž v rámci sociální práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work at municipal offices
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Poznámka:  ISBN 978-80-7416-393-7 (pdf)
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT