Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Proměny státní rodinné politiky od devadesátých let XX. století [Changes in the State Family Policy since 90s of the 20th century]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 20-30 (11 stran).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; rodina; vývoj

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family policy; family; DEVELOPMENT
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT