Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Proměny státní rodinné politiky od devadesátých let XX. století [Changes in the State Family Policy since 90s of the 20th century]. / Věra KUCHAŘOVÁ - In: Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana JOCHOVÁ. - Praha : Společnost pro Svatováclavská studia, z. s., 2021. - ISBN 978-80-908340-1-9. - s. 20-30 (11 stran).

[ KUCHAŘOVÁ, Věra ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Kapitola předkládá stručný přehled o přístupech a realizaci rodinné politiky v posledních třech desetiletích. Vývoj koncepcí a opatření rozděluje do čtyř etap charakterizovaných stěžejními cíli a principy. Mj. jsou definovány výzvy a dilemata současné rodinné politiky.
 
Anotace v angličtině:  The chapter presents a brief overview of the approaches and implementation of family policy in the last three decades. The development of concepts and measures is divided into four stages characterized by key objectives and principles. Finally, the challenges and dilemmas of current family policy are defined.
Klíčová slova: ČR; politika rodinná; rodina; vývoj

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family policy; family; DEVELOPMENT
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT