Publikační činnost: 2021
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečující osoby [Outreach in Social Work at Municipal Offices focused on long-term Carers]. / Olga HUBÍKOVÁ - In: Listy sociální práce : Informační a odborný časopis (nejen) pro sociální pracovníky. - ISSN 2336-2332 - Roč. 8, č. 26 (2021), s. 20-21 (2 strany).

[ HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Pečující osoby jsou pro systémy pomoci často skryté. Přitom právě tito lidé mohou mít potíže se ztrátou náhledu na svoji situaci, někdy je pro ně problém říct si o pomoc, mohou také pociťovat stud. Proto je důležité, aby sociální pracovníci dokázali dlouhodobě pečujícího rozpoznat a v případě, že je to nutné, mu nabídli pomocnou ruku.
 
Anotace v angličtině:  Carers are often hidden from help systems. Therefore, these people may have difficulty losing insight into their situation. Sometimes it is very difficult for them to ask for help. They may also feel ashamed. That is why it is important that social workers were able to identify the long-term carers, and in case of need to offer them a helping hand.
Klíčová slova: ČR; depistáž na obcích; práce sociální; osoby pečující; péče dlouhodobá

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; outreach at municipal offices; social work; carers; long-term care
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC539/2018 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT