Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Peer Country Comments Paper - Czechia : How important is the support of legal forms of labour migration? [Komentář z partnerské země - Česká republika : Jak je důležitá podpora legálních forem pracovní migrace?]. / Soňa VEVERKOVÁ - Brussels: European Union, 2021. - 17 stran

[ VEVERKOVÁ, Soňa ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Dokument byl připraven pro Peer Review na téma "Kontrola a prevence nehlášené práce v komplexních řetězcích ekonomické činnosti", který vznikl v rámci Programu vzájemného vzdělávání (the Mutual Learning Programme - MLP). Práce poskytuje srovnání a hodnocení politiky země hostitelské a situace v České republice. Informace o zásadách hostitelské země naleznete v diskusním dokumentu hostitelské země (the Host Country Discussion Paper).
 
Anotace v angličtině:  This paper has been prepared for the Peer Review on "Control and prevention of undeclared work in complex chains of economic activityö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides a comparative assessment of the policy example of the host country and the situation in Czechia. For information on the host country policy example, please refer to the Host Country Discussion Paper.
Klíčová slova: EU; trh práce; práce nelegální; zaměstnanci; práce-cizinci

Klíčová slova v angličtině: EU; labour market; illegal employment of foreigners; employment
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
T03 - migrace, cizinci
Návaznost: ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT