Publikační činnost: 2021
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Role sociálního dialogu v boji proti diskriminaci v pracovním procesu v mezinárodním kontextu [The Role of Social Dialogue in Combating Discrimination in the Work Process in an International Context]. / Aleš KROUPA, Renata KYZLINKOVÁ, Soňa VEVERKOVÁ - In: Sborník studií na téma: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce, I. část. . - Praha : Asociace samostatných odborů ČR, 2021. - s. 1-101 (101 stran).

[ KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - VEVERKOVÁ, Soňa ]

Akce: Mezinárodní konference: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce : WRD, Kongresové centrum, Praha, 29.09.22

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Ve studii byly sledovány typy diskriminace vymezené zákonem č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon, který za diskriminační důvody považuje rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor a státní příslušnost. Zdrojem dat bylo šetření EUROBAROMETR a data z 6. průzkumu pracovních a životních podmínek, který pravidelně organizuje agentura EUROFOUND. Popis aktivit sociálních partnerů vycházel z autentických textů získaných z databáze "Social dialogue texts database" zveřejněné na stránkách Evropské komise.
 
Anotace v angličtině:  The study examined the types of discrimination defined by Act No.198/2009 Coll., the Anti-Discrimination Act, which considers race, ethnic origin, nationality, gender, sexual orientation, age, disability, religion, belief or worldview, and nationality to be grounds for discrimination. The data source was the EUROBAROMETER survey and data from the 6th Working and Living Conditions Survey, which is regularly organised by EUROFOUND. The description of the activities of the social partners was based on authentic texts obtained from the "Social dialogue texts database" published on the European Commission website.
Klíčová slova: trh práce; dialog sociální; diskriminace pracovní; zákonodárství; konference; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: labour market; social dialogue; discrimination in the workplace; legislation; conference; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT