Publikační činnost: 2021
ABC - kapitoly v odborných recenzovaných monografiích vydaných v zahraničních vydavatelstvích

Enhancing the Social Partners and Social Dialogue in the New World of Work in the Czech Republic. / Soňa VEVERKOVÁ - In: The New World of Work. Challenges and Opportunities for Social Partners and Labour Institutions / Daniel VAUFHAM-WHITEHEAD, Youcef GHELLAB, Rafael MUNOZ de BUSTILLO LLORENTE. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2021. - ISBN 978-1-80088-805-0. - s. 155-187 (33 stran).

[ VEVERKOVÁ, Soňa ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Text se zaměřuje na roli a kapacity českých sociálních partnerů v novém světě práce. Prezentuje názory českých sociálních partnerů na reprezentativnost, autonomii, digitalizaci a další aktuální témata - česká ekonomika se v posledních letech potýká s problémem vážného nedostatku pracovních sil, který může negativně ovlivnit ekonomický růst. Tento vývoj přinesl do národního sociálního dialogu nové horké téma, kde se sociální partneři nemohou shodnout na řešení.
 
Anotace v angličtině:  This text focuses on the role and capacities of Czech social partners in the new world of work. It presents the views of Czech social partners on representativeness, autonomy and digitalization, as well as other topical issues - over the past few years, Czech economy has faced a problem with a serious labour shortage, which might negatively affect the economic growth. This development has brought into the national social dialogue new hot issue, when social partners can´t come to a consensus, how to solve this.
Klíčová slova: trh práce; dialog sociální; migrace pracovní; digitalizace; mzdy; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: labour market; social dialogue; migrant workers; migrant workers; digitalization; wages; RILSA
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: ZZ914419 Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT