Publikační činnost: 2020
BEF - odborné příspěvky v nerecenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Ekonomie sociálních služeb v roce 2020 aneb co jsme v roce 2006 netušili... [Economics of Social Services in 2020 or what we didn't know in 2006ů]. / Ladislav PRŮŠA - In: Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 14. sociální konference / Milada NÁDVORNÍKOVÁ, Ilona KUČEROVÁ, Renata ŠULCOVÁ, Jana DOLEŽALOVÁ. - Zubří : Social Education, s. r. o., 2020. - ISBN 978-80-906223-1-9. - s. 27-31 (5 stran).

[ PRŮŠA, Ladislav ]

Akce: Současnost a perspektiva sociální péče '2020 : CST - roč.14, Litomyšl, 02.09.20 - 04.09.20
Anotace:  Sociální služby se v současné době nacházejí na historické křižovatce. Klíčovou otázkou jejich dalšího směřování je problematika jejich financování a organizačního uspořádání. Když byl v roce 2006 schválen zákon o sociálních službách, odborná veřejnost věřila, že se budou sociální služby dynamicky rozvíjet. Skutečnost je však bohužel jiná. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat uplynulý vývoj a nastínit alternativní možnosti vývoje dalšího.
 
Anotace v angličtině:  Currently, social services are at a historical intersection. The crucial question of their further direction is the issue of their financing and organizational structure. When the law on social services was passed in 2006, the community of experts believed that social services would develop dynamically. Unfortunately, the reality is quite different. The aim of this paper is to analyze the past development and outline alternative options for further development.
Klíčová slova: ČR; služby sociální; vývoj; zákonodárství; financování; konference; VÚPSV

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social services; DEVELOPMENT; financing; conference; RILSA
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče - možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT