Publikační činnost: 2021
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Rozvoj sociální práce zaměřené na rodinné pečující [Development of Social Work Focused on Family Carers]. / Olga HUBÍKOVÁ - In: Neformální péče v teorii a praxi. Sborník odborných statí / Vladislav FRYČ, Martina CHMELOVÁ, Petra ADÁMKOVÁ. - Praha : Alfa Human Service, z. s., 2021. - ISBN 978-80-88290-85-8. - s. 84-122 (38 stran).

[ HUBÍKOVÁ, Olga ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Cílem textu je představit rodinné pečující jako potenciální primární klienty sociálních pracovníků obecních úřadů, kteří mají své vlastní specifické potřeby a problémy, odlišné od potřeb a problémů příjemce péče. Rodinní pečující často zůstávají skryti za pečovanými. Sociální pracovníci obecních úřadů jsou přitom v dobré výchozí pozici být zdrojem pomoci a podpory rodinných pečujících.
 
Anotace v angličtině:  The aim of the text is to present family caregivers as potential primary clients of municipal social workers, who have their own specific needs and problems, different from those of the care recipient. Family caregivers often remain hidden behind the cared-for. Municipal social workers are well placed to be a source of help and support for family carers.
Klíčová slova: péče sociální; péče dlouhodobá; péče dlouhodobá v rodině; pečovatelé; práce sociální

Klíčová slova v angličtině: social care; long-term care; family; carers; social work
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: DC539/2018 Analýza uplatňování case managementu a posouzení možností a limitů této metody při výkonu sociální práce na obecních úřadech zaměřené na podporu poskytování dlouhodobé péče v přirozeném prostředí včetně zvážení organizačních podmínek a připravenosti sociálních pracovníků k zavádění této metody
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT