Publikační činnost: 2021
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 [Employer Strategies during the Covid-19 Pandemic]. / Jiří VYHLÍDAL - Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 87 stran

[ VYHLÍDAL, Jiří ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Zpráva nabízí pohled na chování zaměstnavatelů bezprostředně před pandemií COVID-19 (v roce 2019) a v jejím průběhu (v průběhu roku 2020). Text je založen na datech pocházejících z dotazníkového šetření "Náborové preference zaměstnavatelů a jejich spolupráce s úřadem práce".
 
Anotace v angličtině:  The report offers insights into employer behaviour immediately before (in 2019) and during (in 2020) the COVID-19 pandemic. The text is based on data from the survey "Employers' recruitment preferences and their cooperation with the Labour Office".
Klíčová slova: trh práce; zaměstnavatelé; zaměstnanci; úřady práce; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: labour market; employers; employees; labour offices; COVID-19
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT