Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Systém dalšího vzdělávání a pojetí rekvalifikací jako součásti dalšího vzdělávání [System of Further Education and the Concept of Retraining as a Part of Further Education]. / Jaromíra KOTÍKOVÁ, Pavlína ŠŤASTNOVÁ, Josef PETRÁŠEK - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 40 stran

[ KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ŠŤASTNOVÁ, Pavlína - PETRÁŠEK, Josef ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Studie popisuje nastavení dalšího vzdělávání, se zvláštním zřetelem na rekvalifikace jako součást systému vzdělávání v ČR.
 
Anotace v angličtině:  The study describes the setting of further education, with special regard to retraining as part of the education system in the Czech Republic.
Klíčová slova: ČR; další vzdělávání; rekvalifikace; trh práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; education; retraining; labour market
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT