Publikační činnost: 2022
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19 [Factors Affecting Reproductive Plans during the Covid-19 Pandemic]. / Jana PALONCYOVÁ - In: Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje. - ISSN 0011-8265 - Roč. 64, č. 2 (2022), s. 124-138 (15 stran).

[ PALONCYOVÁ, Jana ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  Článek si klade za cíl přispět k diskusi o faktorech, které by mohly ovlivnit reprodukční plány v průběhu následujících tří let. Podle výsledků průzkumu Současná česká rodina, který proběhl během pandemie covidu 19 (prosinec 2020 až duben 2021), je touha mít v blízké budoucnosti dítě ovlivněna v první řadě počtem dětí, které rodina již má, a dále hodnotami spojenými s rodičovstvím. Socioekonomické změny způsobené pandemií se zatím v plánech rodičů nepromítají.
 
Anotace v angličtině:  This article aims to contribute to the discussion of the factors that could affect reproductive plans over the next three years. According to the results of the Contemporary Czech Family survey, which was conducted during the Covid-19 pandemic in December 2020 and April 2021, the desire to have a (or another) child in the near future is primarily influenced by the number of children a family already has and by the values associated with parenthood. Socioeconomic changes brought about by the pandemic are not yet being reflected in parental plans.
Klíčová slova: ČR; rodina; reprodukční plány; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; family; reproductive plans; COVID-19
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky
Poznámka:  https://doi.org/10.54694/dem.0301
Pracoviště: VUPSVRP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT