Publikační činnost: 2022
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Šetření Kvalita výkonu sociální práce v ČR : Spokojenost v profesi sociálních pracovníků působících v sociálních službách. / Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ, Robert Trbola - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 18, č. 4 (2022), s. 12-14 (3 strany).

[ HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - Trbola, Robert ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace:  V létě letošního roku proběhlo historicky první dotazníkové šetření zabývající se zevrubně kvalitou výkonu sociální práce ve všech oblastech, kde je v České republice sociální práce realizována. Online dotazník byl adresován všem sociálním pracovníkům a pracovnicím, kteří v době sběru dat tuto profesi aktivně vykonávali. Celkem jich dotazník vyplnilo 1774 a velmi jim za to děkujeme. Dotazníkové šetření bylo realizováno Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (RILSA) jako součást výzkumného projektu "Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace".
Klíčová slova: ČR; služby sociální; pracovníci sociální; šetření dotazníkové; spokojenost s prací; kvalita pracovního života
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT