Publikační činnost: 2022
BED - odborné příspěvky v recenzovaných domácích sbornících (konferenční i nekonferenční)

Lokální aktéři a strategie podpory příležitostí lidí se stigmatem mentálního handicapu. / Libor MUSIL - In: Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem / EWIJK, Hans von VOTOUPAL, Miloš, MUSIL, Libor. - Praha - Brno : Karolinum - MUNIpress, 2022. - s. 145-180 (35 stran).

[ MUSIL, Libor ]

Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Návaznost: IP70714 Výzkum zaměřený na vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu ke struktuře a potřebám jejich klientů
Pracoviště: VUPSVSPSP Typ: Článek ze sborníku


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT