Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "A=ACTIVE EMPLOYMENT POLICY"

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Průběžná zpráva 1. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Horáková, Markéta
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? Sirovátka, Tomáš - Horák, Pavel - Horáková, Markéta
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky. Průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava - Kulhavý, Václav
The Work and Social Assistance Act (WWB) in the Netherlands. Statements and Comments. Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Efektivita programů APZ a využití informačních technologií v praxi úřadů práce. Soukup, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT