Záznamy 1..10 z 23
pro vyhledávací výraz "A=AUSTRIA"

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. Baštýř, Ivo; a kol. - Fischlová, Drahomíra; - ... [a i.]
Zájem o práci v zahraničí v obcích česko-rakouského příhraničí ve vztahu k celkové populaci ČR. Vavrečková, Jana
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Wage convergence on the road to EMU. Vlach, Jan
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky - Rakousko. Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena
Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Šteflová, Alena
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Závěrečná zpráva. Shrnutí, závěry a doporučení. Syntetická část - svazek 1b. . Baštýř, Ivo; a kol.
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci. Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního potenciálu), Analýza vztahů a souvislostí. Analytická část - svazek 1a. Baštýř, Ivo
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Migrační potenciál obyvatelstva České republiky, Výsledky empirického šetření. Analytická část - svazek 1b. Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Michalička, Ludvík - Janata, Zdeněk

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT