Záznamy 1..10 z 63
pro vyhledávací výraz "A=CARE ALLOWANCE"

Příspěvek na péči - nový nástroj financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb ve světle údajů o využívání příspěvku na péči. Průša, Ladislav
Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Průša, Ladislav
Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v ústavech sociálních služeb. Červenková, Anna - Bruthansová, Daniela - Jeřábková, Věra
Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. Průša, Ladislav
Jak zajistit péči o potřebné. Lisá, Helena
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Jeřábková, Věra
Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní? Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT