Záznamy 1..10 z 27
pro vyhledávací výraz "A=CHILDREN"

K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi na počátku 3.tisíciletí. Průša, Ladislav
Česká rodina a sociální dávky. Sirovátka, Tomáš - Wildmannová, Mirka - Bubnová, Andrea
Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. Možný, Ivo; a kol.
Ekonomicky aktivní a neaktivní. Kuchařová, Věra
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (2). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Rozvody a děti - vliv rozvodu rodičů na životní dráhu dětí. Šťastná, Anna
Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi. Šťastná, Anna
Druhé dítě v rodině - preference a hodnotové orientace českých žen. Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT