Záznamy 1..10 z 298
pro vyhledávací výraz "A=CR"

Sociální hospitalizace. Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan
Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Aktuální problémy sociální hospitalizace v novém územněsprávním členění. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Sociální hospitalizace je třeba podstatně lépe zaplatit. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Právní odpovědnost lékaře. Bruthansová, Daniela
Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Červenková, Anna - Vrchotová, Jitka
K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT