Záznamy 1..10 z 318
pro vyhledávací výraz "A=CZECH REPUBLIC"

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. Baštýř, Ivo; a kol. - Fischlová, Drahomíra; - ... [a i.]
Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír
Relace důchodu ke mzdě. Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka
Nelegální zaměstnanost cizinců v ČR. Horáková, Milada - Kroupa, Aleš
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
The Czech pension reform: Encouraging later exit from the labour force. Pollnerová, Štěpánka - Vyhňáková, Sylva
Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT