Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "A=DEFINITION"

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Červenková, Anna - Filipová, Martina
Sociální péče ve zdravotnických zařízeních. Průša, Ladislav
Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Musil, Libor
Osoby samostatně výdělečně činné - významná součást ekonomického života společnosti. Bruthansová, Daniela - Kotýnková, Magdalena
Směrnice EU o pracovní době: stručná charakteristika vývoje a přetrvávajících problémů. Kux, Jaroslav
Family Policy in the Czech Republic - Why and What. Kuchařová, Věra
Problematika asistenčních psů. Galetová, Zdeňka
Komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích. Průša, Ladislav
Závislá práce nebo podnikatelská činnost. Bičáková, Olga
Závislá práce, nebo podnikatelská činnost? Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT