Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "A=DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT"

The Czech Republic´s Response to Migration in the Context of European Union Enlargement. Horáková, Milada
Migrace v České republice před vstupem ČR do Evropské unie. Horáková, Milada
Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. Průša, Ladislav
New system of social services financing: myths and mistakes. Průša, Ladislav
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. Karpíšek, Zdeněk - Kotíková, Jaromíra - Kotrusová, Miriam
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. Kotíková, Jaromíra - Karpíšek, Zdeněk - Kotrusová, Miriam
Populační vývoj: Norsko. Šťastná, Anna
Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Průša, Ladislav; a kol.
Demografické souvislosti. Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana
Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030. Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Langhamrová, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT