Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "A=DISABLED PERSONS"

Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti. Kotýnková, Magdalena
Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat. Galetová, Zdeňka
Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. : Závěrečná zpráva projektu. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Hodnocení pracovního potenciálu jedince pro účely zaměstnanosti. Bruthansová, Daniela - Vávra, Alexandr - Červenková, Anna
Osoby se zdravotním postižením vyžadují zvýšenou ochranu na trhu práce. Bičáková, Olga
K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010. Bičáková, Olga
Asistenční pes jako kompenzační pomůcka pomáhající integraci zdravotně postižených osob. Galetová, Zdeňka
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT