Záznamy 1..10 z 35
pro vyhledávací výraz "A=EDUCATION"

K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Jak čtou děti s vadami sluchu. Červenková, Anna
Situace žen a mužů na trhu práce v České republice. Kuchařová, Věra
Vzdělávací politika v období transformace. Vychová, Helena
Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Dvořáková, Michala
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka
Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. Vychová, Helena - Mertl, Jan
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. Ettlerová, Sylva
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT